เงินเดือนน้อยแต่ต้องการ กู้บ้าน

เงินเดือนน้อยทำยังไงให้กู้บ้านผ่าน มีวิธียังไงบ้าง

กู้บ้าน เชื่อว่า ‘การมีบ้านเดี่ยว’ ย่อมเป็นหนึ่งในความฝันของใครหลายคน ซึ่งเมื่อเราเริ่มต้นทำงาน และมีรายได้เป็นของตัวเอง สิ่งที่เราคิดฝันเป็นอันดับต้น ๆ คือ การมีบ้าน แต่หลายคน ที่ยังมีรายได้ ที่จำกัด ก็อาจจะมีคำถามตามมาว่า ‘ถ้าเงินเดือนยังน้อยอยู่ แต่อยากมีบ้าน จะทำอย่างไรให้กู้ผ่าน?’ หากใครกำลังมีคำถามนี้อยู่ในใจ สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้

เงินเดือนน้อย ทำยังไงได้ให้ กู้บ้าน ได้ มาดูกัน

ก่อนที่เราจะซื้อบ้าน เราต้องประเมินความสามารถ ในการผ่อนของเราดูก่อน โดยความสามารถในการผ่อน จะประเมินจากหลักการที่ว่า “ผู้กู้สามารถแบก รับภาระการผ่อนชำระหนี้สิน ทั้งหมดได้ไม่เกิน 40% ของรายได้” จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต


ตัวอย่างเช่น ผู้กู้มีเงินเดือน 20,000 บาท จะสามารถผ่อนบ้านสูงสุดได้ 20,000 x 40% = 8,000 บาท อ้างอิงจาก phuket villa for sale


นั่นก็แปลว่า หากผู้กู้มีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือน จะสามารถผ่อนบ้าน ได้ไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน โดยที่เราต้อง ไม่มีหนี้สินผ่อนชำระสินค้าอื่น ๆ หากเรามีหนี้สินอื่น ๆ เช่น ผ่อนรถอยู่ เดือนละ 4,000  บาท จะทำให้ผู้กู้ มีความสามารถ ในการผ่อนบ้าน ต่อเดือนลดลงเหลือเพียง 4,000 บาท (8,000 – 4,000 = 4,000) ต่อเดือนเท่านั้น ตีราคาบ้าน


สมมติว่าคุณ ไม่มีภาระหนี้สิน อะไรมาก่อน Villas in Pasak หากคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท ความสามารถ ในการผ่อนบ้าน ต่อเดือนของคุณ จะอยู่ที่ 8,000 บาท ขั้นตอนถัดมาเราต้องมา ประเมินว่า ความสามารถ ในการผ่อนเท่านี้ เราน่าจะกู้ได้วงเงินสูงสุด ที่เท่าไหร่ (ซึ่งจะคำนวณ จากระยะเวลาการผ่อนชำระ และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน) ตัวอย่างดังตาราง            

ระยะเวลาในการผ่อนชำระวงเงินที่สามารถกู้ได้ (กู้ 100%)*
20 ปี1,073,000 บาท
25 ปี1,185,000 บาท
30 ปี1,266,000 บาท

* คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 6.5% ต่อปีหากต้องการตัวเลขที่แน่นอน สามารถเข้าไป ขอคำแนะนำจากสถาบัน การเงินที่คุณสนใจขอสินเชื่อบ้าน วิลล่าภูเก็ต


ตัวอย่าง

การคำนวณในตาราง คำนวณตามหลัก การมูลค่าเงิน ตามเวลา เป็นการคำนวณหามูลค่า ปัจจุบันของ เงินเท่า กันทุกงวด (Present Value of an Annuity) โดยคำนวณว่าจากเงินงวด ที่จ่ายเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 8,000 บาท เป็นเวลา 240 เดือน (20 ปี) ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6.5% คิดเป็นเงินก้อนที่มีมูลค่าในปัจจุบันเท่าไหร่ ก็จะเป็นวงเงินที่เราสามารถกู้ได้

สามารถคำนวณได้ โดยใช้เครื่องคิดเลข ทางการเงิน (Financial Calculator) หรือแอปพลิเคชั่น เครื่องคิดเลข ที่มีฟังก์ชั่นการคำนวณมูลค่าเงินตามเวลา (TVM Calculator) รีโนเวทห้องนอน ด้วยตัวเอง


เมื่อคุณเห็นวงเงินที่สามารถกู้ได้ คุณก็ควรจะหาโครงการบ้านที่อยู่ในวงเงินที่คุณสามารถกู้ได้ ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีโครงการที่มีราคาล้านต้นๆ อยู่หลายโครงการ เช่น คอนโดแถบชานเมืองหรือปริมณฑล และบ้านมือสองที่สภาพดี ราคาไม่แพง อย่างไรก็ตาม

หากโครงการบ้านที่คุณเล็งๆ ไว้มีราคาสูงกว่าวงเงินที่คุณสามารถกู้ได้ นั่นแปลว่าคุณอาจจะต้องเตรียมเงินก้อน เพื่อเป็นเงินดาวน์ไว้ด้วย หากยังไม่มีเงินดาวน์ ต้องวางแผนเก็บเงินเพื่อเป็นเงินดาวน์ด้วยเช่นกัน SALE VILLA

กู้บ้าน

ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่า ถ้ากู้คนเดียวอาจไม่ผ่าน หรือรายได้ไม่พอ การกู้ร่วมก็เป็นทางออกได้ โดยผู้กู้ร่วม หมายถึง ลูกหนี้ร่วม ซึ่งในทางกฎหมาย ลูกหนี้ร่วมจะต้องรับผิด ชอบหนี้เป็นส่วนเท่า ๆ กัน

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และในบางสถาบันการเงิน จะกำหนดให้ผู้กู้ร่วมต้อง มีความสัมพันธ์กับ ผู้กู้ในฐานะที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือบิดามารดากู้ร่วมกับบุตร และสามีกู้ร่วมกับภรรยา หรือถ้าแต่งงานกันแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียน

ผู้กู้ร่วมก็ต้องแสดงหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ เช่น ทะเบียนบ้านที่แสดงว่าปัจจุบันอยู่ด้วยกัน หรือถ้ามีบุตรก็ต้องแสดงใบเกิดที่ระบุชื่อพ่อแม่ Phuket


ในการกู้ร่วมนั้น สถาบันการเงิน จะพิจารณารายได้ของทุกคนที่ขอกู้ร่วม โดยจะหักภาระค่าใช้จ่าย ของทุกคน หลังจากนั้นก็ดูว่า เหลือเงินที่จะสามารถผ่อนชำระ ต่อเดือนได้เท่าไหร่ แล้วพิจารณาให้สินเชื่อ ไปตามสัดส่วน ซึ่งจะทำให้การกู้ร่วม สามารถกู้วงเงิน ได้สูงขึ้นอีกพอสมควร


ประวัติการชำระหนี้ต่าง ๆ ของคุณก็เป็นอีกหนึ่ง ปัจจัย ในการพิจารณาให้สินเชื่อ ของสถาบันการเงิน ซึ่งถ้าคุณมีประวัติที่ดี ชำระหนี้ตรงเวลามาอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเป็นคะแนนบวก ทำให้สถาบันการเงิน ปล่อยกู้ให้คุณง่ายขึ้น บ้าน

ดังนั้นก่อนที่จะคิดกู้บ้าน ควรสร้างประวัติทางการเงินให้ดี มีหนี้สินอะไรอยู่ ก็ควรจะผ่อนชำระให้ตรงเวลา เพื่อให้โอกาสในการกู้ผ่านมีสูงขึ้น

กู้บ้าน

กล่าวโดยสรุป แม้จะมีเงินเดือนน้อย แต่หากมีการเตรียมตัวและวางแผนการเงินที่ดี ก็จะทำให้โอกาสกู้ผ่านของคุณมีสูงขึ้น อย่างไรก็ตามหนี้บ้านถือเป็นหนี้ก้อนใหญ่ และมีระยะเวลาในการผ่อนนาน เพื่อให้ภาระผ่อนบ้านไม่หนักจนเกินไป

คุณควรต้องมีรายได้ที่มากพอ ดังนั้นคุณควรหาทางเพิ่มรายได้และเพิ่มเงินเดือนให้ตัวเอง ด้วยการหารายได้เสริม หรือเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มค่าตัวให้กับตัวเอง บ้านแบบผู้ดีอังกฤษ

นอกจากนี้ต้องรู้จักวางแผนการเงิน ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ระมัดระวังการใช้จ่าย อย่าใช้จ่ายเกินตัว และอย่าก่อหนี้เพิ่มไปกว่ารายได้ของตน และที่สำคัญต้องมีการออมเงินอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากทำได้เช่นนี้ บ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ความฝันของคุณได้อย่างแน่นอน

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ แบบบ้าน Villas Phuket , รีวิวบ้าน phuket property , บ้านเดี่ยว POOL VILLA , บ้านจัดสรร PHUKET VILLA ,

POOL VILLA PHUKET , Cheap Villas in Phuket , Sale Villas Phuket (RU) , จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต , Villas in Pasak , SALE VILLA